Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định điều kiện kinh doanh thuốc

Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc

01/07/2016
2
Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

01/07/2016
3
Quy định ghi nhãn thuốc

Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 8 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc

08/03/2016
4
Hướng dẫn ghi nhãn thuốc

Thông tư số  04/2008/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn thuốc

12/05/2008
5
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

09/08/2006
6
Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21 tháng 1 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

21/01/2016
7
Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

27/10/2014
8
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ Y tế  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

30/08/2011
9
Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
 

30/11/2012
10
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

27/09/2011
12