Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Về Kiểm toán nội bộ

Nghị định về kiểm toán nội bộ do chính phủ ban hành

04/01/2019
2
Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

07/01/2019
3
Một số quy định về XNK nội khối ASEAN

Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

10/01/2020
4
Về mức lương tối thiểu của lao động theo Hợp đồng

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

10/01/2020
5
Về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi giữa Việt Nam và Campuchia

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 -2020

01/06/2020
6
Về lệ phí môn bài

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

23/07/2020
7
Về việc lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

23/07/2020
8
Về Luật cạnh tranh

Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

23/07/2020
9
Về việc thi hành Luật Đầu tư

Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

23/07/2020
10
Về Biểu thuế XNK ưu đã đặc biệt giữa Việt Nam và Cu-ba

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023

23/07/2020
12345678910...Trang cuối