Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 2018

26/02/2018
2
Thông bán bán Công ty cho thuê tài chính 1 - NH NN và PTNT Việt Nam

Thông bán bán Công ty cho thuê tài chính 1 - NH NN và PTNT Việt Nam

22/11/2017
3
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016

Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016

09/05/2016
4
Kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cán nguội nhập khẩu

Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2016 thông báo kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cán nguội nhập khẩu

29/04/2016
5
Kết luận về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014

Thông báo số 406/TB-VPCP ngày 10 tháng 10 năm 2014của VPCP Kết luận của TTg tại Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014

10/10/2014
6
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 9 tháng 10 năm 2014 của VPCP về ý  kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

09/10/2014
7
KL của Chính phủ về cải cách TTHC trong thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Chính phủ về cải cách TTHC trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư

18/09/2014
8
Ý kiến kết luận về SXKD và tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thông báo số 352/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2014 ý kiến kết luận của PTT Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình SXKD và triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

29/08/2014
9
Các nội dung giải đáp Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Thông báo số 273/TB-TCT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính - Các nội dung giải đáp Thông tư số 39/2014/TT-BTC

29/08/2014
10
Kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Thông báo số 273/TB-TCT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính về kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

29/08/2014
11
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi.

Thông báo số 344/TB-VPCP ngày 26 tháng 08 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi.

26/08/2014
12
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu DNNN

Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu DNNN

21/08/2014
13
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐQG chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐQG chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

31/07/2014
14
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

23/06/2014
15
Quy định về bản đồ địa chính

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính

19/05/2014
16
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh

Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh

20/05/2014
17
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc bản đảm an ninh trật tự

Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc bản đảm an ninh trật tự

17/05/2014
18
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014

Thông báo số 196/TB-0VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014

12/05/2014
19
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủvề kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đối với Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu

07/05/2014
20
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015.

Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015.

28/04/2014
21
Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị về giải pháp phát triển thủy sản

Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2014 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị về giải pháp phát triển thủy sản

28/04/2014
22
Kết luận của PTT Vũ Văn Ninh tại cuộc họp BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 8 tháng 4 năm 2014 của VPCP Kết luận của PTT Vũ Văn Ninh tại cuộc họp BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp

08/04/2014
23
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 của TĐ Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thông báo của VPCB về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 của TĐ Công nghiệp Cao su Việt Nam

25/01/2014
24
Tỷ giá hoạch toán ngoại tệ tháng 1 năm 2014

Thông báo số 01/TB-KBNN ngày 2 tháng 1 năm 2014 của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hoạch toán ngoại tệ tháng 1 năm 2014.

02/01/2014
25
Kết luận của PTT Hoàng Xuân Hải tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm ngày 2 tháng 1 năm 2014

Thông báo của VPCP về Kết luận của PTT Hoàng Xuân Hải tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm ngày 2 tháng 1 năm 2014

10/01/2014
26
Kết luận của PTT Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác CCHC của Chính phủ

Thông báo của VPCP kết luận của PTT Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác CCHC và tổ chức hoạt của  Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

07/11/2013
27
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại HN tổng kết 10 năm hoạt động của NHCSXH

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

02/05/2013
28
Thông báo của VPCP về thị trường phát điện cạnh tranh

Thông báo của VPCP về thị trường phát điện cạnh tranh

10/09/2013