Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV1731/BKHĐT-PTDN

Công văn số 1731/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV1731/BKHĐT-PTDN

21/03/2018
2
Về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch

Công văn số 1615/TCDL-LH ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Tổng cục Du lịch về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch

01/12/2017
3
28/09/2017
4
báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Công văn số 668/BKHĐT-PTDN ngày 24 tháng 1 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về viecj báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

24/01/2017
5
Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất

Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất

19/10/2016
6
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP

Công văn số 7778/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP

22/09/2016
7
Phụ lục danh sách DNNN phải công bố thông tin theo quy định

Phụ lục danh sách DNNN phải công bố thông tin theo quy định

25/08/2016
8
Công văn mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo

Công văn số 257/HTDN-TV ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo

13/01/2016
9
V/v chính sách thuế

Công văn số 4005/TCT-CS ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính về chính sách thuế

29/09/2015
10
Thông báo địa chỉ trang thông tin và báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp

Công văn số 2098/QLB-TCCB V/v thông báo địa chỉ trang thông tin và báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp

16/04/2015
123456