Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV1731/BKHĐT-PTDN

Công văn số 1731/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV1731/BKHĐT-PTDN

21/03/2018
2
Về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch

Công văn số 1615/TCDL-LH ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Tổng cục Du lịch về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch

01/12/2017
3
28/09/2017
4
báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Công văn số 668/BKHĐT-PTDN ngày 24 tháng 1 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về viecj báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

24/01/2017
5
Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất

Thông báo hoãn kế hoạch bán đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chấ

19/10/2016
6
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP

Công văn số 7778/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP

22/09/2016
7
Phụ lục danh sách DNNN phải công bố thông tin theo quy định

Phụ lục danh sách DNNN phải công bố thông tin theo quy định

25/08/2016
8
Công văn mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo

Công văn số 257/HTDN-TV ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo

13/01/2016
9
V/v chính sách thuế

Công văn số 4005/TCT-CS ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính về chính sách thuế

29/09/2015
10
Thông báo địa chỉ trang thông tin và báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp

Công văn số 2098/QLB-TCCB V/v thông báo địa chỉ trang thông tin và báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp

16/04/2015
11
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

Công văn số 2218/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch do Chính phủ ban hành

01/12/2011
12
Phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015"

Quyết định số 254/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015"

01/03/2012
13
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Phú Thọ

Công văn số 2185/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

22/11/2011
14
Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Quyết định số 646/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam do Chính phủ ban hành

06/05/2014
15
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) giai đoạn 2011-2015

Công văn số 71/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) giai đoạn 2011-2015 do Chính phủ ban hành

12/01/2012
16
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Lào Cai

Công văn 308/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/03/2012
17
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Lai Châu

Công văn 2486/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/12/2011
18
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Giao thông vận tải

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Giao thông vận tải

28/12/2011
19
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Kon Tum

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Kon Tum

24/10/2012
20
Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2012-2015

Quyết định 2097/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

28/12/2012
21
Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015

Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn 2012-2015

23/11/2012
22
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Nam Định

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Nam Định

19/03/2012
23
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Tiền Giang

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Tiền Giang

22/11/2011
24
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Công thương

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Công thương

01/12/2011
25
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn

15/11/2011
26
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND TP. Đà Nẵng

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND TP. Đà Nẵng

30/11/2011
27
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015

08/02/2012
28
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015

08/02/2012
29
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

16/01/2012
30
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Đồng Nai

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Đồng Nai

16/01/2012
12