Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Biên bản ghi nhớ và hợp tác trong lĩnh vực DNNVV Việt Nam - Rumani (tiếng Anh)

Biên bản ghi nhớ và hợp tác trong lĩnh vực DNNVV giữa Bộ Môi trường kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp Rumani và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tiếng Anh)

23/10/2018
2
Sách trắng DNNVV Việt Nam 2017

Sách trắng DNNVV Việt Nam 2017

08/01/2018
3
02/06/2017
4
Chương trình tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai “Chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2013.

08/07/2015