Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

25/04/2012
2
Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Long An

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 9 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Long An

09/06/2016
3
Về việc tăng cường quản lý trách nhiệm nhà nước về an toàn thực phẩm

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý trách nhiệm nhà nước về an toàn thực phẩm

09/05/2016
4
Quy chế đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

19/04/2016
5
Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020

12/01/2016
6
Hội thảo DNNVV phát triển bền vững

Hội thảo DNNVV phát triển bền vững

14/01/2016
7
Phiếu đăng ký Hội thảo

Phiếu đăng ký Hội thảo

14/01/2016
8
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020

Kế hoạchsố 513/KH-UBND ngày 9 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020

09/11/2015
9
Về đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Đề án  tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

06/10/2015
10
Quy định về đầu tư ra nước ngoài

Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài

25/09/2015
11
Về việc tăng cường sử dụng gạch không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng gạch không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung

16/04/2012
12
Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015

Quyết định số 1489/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015

08/10/2012
13
Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 đối với Viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Quyết định số 155/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 đối với Viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

16/04/2015
14
Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 cuả Người lao động thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay VIệt Nam

Quyết định số 154/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 cuả Người lao động thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay VIệt Nam

16/04/2015
15
Phê duyệt, thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2015 của Người lao động và Viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

Quyết định số 157/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt, thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2015 của Người lao động và Viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

16/04/2015
16
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật QLB

Quyết định số 156/HĐTV V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

16/04/2015
17
Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực - VINACOMIN thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Quyết định số 85/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực - VINACOMIN thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

19/01/2015
18
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Ninh Bình

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Ninh Bình

13/06/2012
19
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Y Tế

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Y Tế

04/06/2012
20
Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

28/12/2011
21
Nguyên tắc tiêu chí định mức phân bố vốn đầu tư bằng NSNN giai đoạn 2010 - 2015

Quyết định ban hành nguyên tắc tiêu chí định mức phân bố vốn đầu tư bằng NSNN giai đoạn 2010 - 2015 của Thủ tưởng chính phủ

30/09/2010
22
Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày 05 tháng 11 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

05/11/2014
23
Tăng cường thực hiện quy định về lao động, tiền lương trong các DNNN thuộc Bộ GTVT

Chỉ thị số 19/CT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ GTVTv/v tăng cường thực hiện quy định về lao động, tiền lương trong các DNNN thuộc Bộ GTVT

17/10/2014
24
V/v tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Dương v/v tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

30/09/2014
25
V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các DA đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các DA đầu tư sử dụng vốn nhà nước

20/04/2010
26
Ban hành “Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái”.

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành “Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái”.

17/09/2014
27
Về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh

18/09/2014
28
Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/09/2014
29
Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của UBND TP.Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

16/09/2014
30
Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam

Thông tư số 18/2014/TT-BTP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Bộ tư pháp hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

08/09/2014
123