Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020

02/07/2018
2
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

10/04/2018
3
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

23/06/2016
4
Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBVND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2016

22/04/2016
5
Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

Chương trình số 78/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

22/04/2016
6
Kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch số 759/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020

08/04/2016
7
Triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội” năm 2016 trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội” năm 2016 trên địa bàn Thành phố

15/04/2016
8
Tổ chức Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hoá

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24 tấng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hoá

24/03/2016
9
Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Quyết định số 40/KH-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

17/02/2016
10
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2016

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.Hà Nội  triển khai thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2016

21/01/2016
12