Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020

02/07/2018
2
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

10/04/2018
3
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

23/06/2016
4
Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBVND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2016

22/04/2016
5
Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

Chương trình số 78/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020

22/04/2016
6
Kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch số 759/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020

08/04/2016
7
Triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội” năm 2016 trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội” năm 2016 trên địa bàn Thành phố

15/04/2016
8
Tổ chức Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hoá

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24 tấng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hoá

24/03/2016
9
Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Quyết định số 40/KH-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

17/02/2016
10
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2016

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2016 của UBND TP.Hà Nội  triển khai thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2016

21/01/2016
11
Sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức lại, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2015

Kế hoạch số 3341/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức lại, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2015

19/06/2014
12
Tổ chức thực hiện quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN

Kế hoạch số 4238/KH-UBND ngày 3 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN

03/09/2014
13
Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch số 5836/KH-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Kế hoạch).

08/08/2014
14
Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2015

Kế hoạch số 6298/KH-BNN-KTHT ngày 8 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2015

08/08/2014
15
Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2014.

Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 11/6/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2014.

11/06/2014
16
Triển khai thực hiện các giải pháp "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2014

Kế hoạch số 1983/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện các giải pháp "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2014

21/04/2014