Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Xây dựng
Số văn bản :  1469/QĐ-TTg
Mã văn bản :  1469/QĐ-TTg
Người ký :  Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng
Trích yếu :  Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/08/2014