Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hà Nam
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  843/QĐ-UBND
Mã văn bản :  843/QĐ-UBND
Người ký :  Phạm Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch UBDN
Trích yếu : 
Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/06/2016