Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ Đầu tư phát triển thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lào Cai
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  29/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  29/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ Đầu tư phát triển thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/08/2014