Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu DNNN
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Văn Phòng Chính Phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  334/TB-VPCP
Mã văn bản :  334/TB-VPCP
Người ký :  Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu : 
Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu DNNN
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/08/2014