Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  5836/KH-UBND
Mã văn bản :  5836/KH-UBND
Người ký :  Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng
Trích yếu :  Kế hoạch số 5836/KH-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Kế hoạch).
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/08/2014