Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ GTVT
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  30/2014/TT-BGTVT
Mã văn bản :  30/2014/TT-BGTVT
Người ký :  Đinh La Thăng, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/07/2014