Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2015
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  6298/KH-BNN-KTHT
Mã văn bản :  6298/KH-BNN-KTHT
Người ký :  Ma Quang Trung, CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Trích yếu :  Kế hoạch số 6298/KH-BNN-KTHT ngày 8 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2015
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/08/2014