Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  04/2014/TT- BKHCN
Mã văn bản :  04/2014/TT- BKHCN
Người ký :  Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu :  Thông tư số 04/2014/TT- BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/04/2014