Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Tỉnh/Thành phố
Lĩnh vực :  Tài chính kế hoạch
Số văn bản :  04/2014/NQ-HĐND
Mã văn bản :  04/2014/NQ-HĐND
Người ký :  Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND
Trích yếu :  Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Bình Định về Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/07/2014