Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  19/2014/TT-BKHCN
Mã văn bản :  19/2014/TT-BKHCN
Người ký :  Nguyễn Quân, Bộ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Bộ KH và CN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/07/2014