Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  38/2015/TT-BTC
Mã văn bản :  38/2015/TT-BTC
Người ký :  Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/03/2015