Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thuốc và bao bì trực tiếp tiếp xúc với thuốc
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  38/2013/TT-BYT
Mã văn bản :  38/2013/TT-BYT
Người ký :  Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu thuốc và bao bì trực tiếp tiếp xúc với thuốc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/11/2013