Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  47/2010/TT-BYT
Mã văn bản :  47/2010/TT-BYT
Người ký :  Cao Minh Quang, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số  47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/12/2010