Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  2660/QĐ-BYT
Mã văn bản :  2660/QĐ-BYT
Người ký :  Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 2660/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về việc áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/06/2016