Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  07/2014/TT-BTTTT
Mã văn bản :  07/2014/TT-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Bắc Son
Trích yếu : 

Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/07/2014