Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bình Định
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  09/2011/QĐ-UBND
Mã văn bản :  09/2011/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/05/2011