Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bình Định
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  16/2014/QĐ-UBND-BinhDinh
Mã văn bản :  16/2014/QĐ-UBND-BinhDinh
Người ký :  Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Định ngày 11 tháng 7 năm 2014 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/07/2014