Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  49/2008/QĐ-BNN
Mã văn bản :  49/2008/QĐ-BNN
Người ký :  Bùi Bá Bổng
Trích yếu : 
Quyết định 49/2008/QĐ-BNN về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/03/2008