Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  26/2014/TT-BGTVT
Mã văn bản :  26/2014/TT-BGTVT
Người ký :  Đinh La Thăng, Bộ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 26/2014/TT-BGTVT ngày 8 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/07/2014