Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  20/2010/TT-BKHCN
Mã văn bản :  20/2010/TT-BKHCN
Người ký :  Nguyễn Quân, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ KH và CN quy định về tổ chức, quản lý và điều hành  Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng  sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/12/2010