Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  09/2013/TT-BKHCN
Mã văn bản :  09/2013/TT-BKHCN
Người ký :  Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số  09/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/03/2013