Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  04/2013/TT-BKHCN
Mã văn bản :  04/2013/TT-BKHCN
Người ký :  Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 04/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/01/2013