Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  03/2011/TT-BKHCN
Mã văn bản :  03/2011/TT-BKHCN
Người ký :  Nguyễn Quân, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/04/2011