Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Loại văn bản :  Thông tư liên tịch
Cấp ban hành :  Liên tịch
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC
Mã văn bản :  05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC
Người ký :  Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ KH và ĐT, Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính
Trích yếu :  Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Liên Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/03/2011