Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH-CN và tổ chức KH-CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  19/2013/TT-BKHCN
Mã văn bản :  19/2013/TT-BKHCN
Người ký :  Nguyễn Quân
Trích yếu :  Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/08/2013