Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực :  Nhà đất
Số văn bản :  30/2014/TT-BTNMT
Mã văn bản :  30/2014/TT-BTNMT
Người ký :  Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/06/2014