Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Tuyên Quang
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  06/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  06/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Đình Quang
Trích yếu :  Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 2 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/07/2014