Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN và thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 93/2008/QĐ-BNN
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  113/2008/QĐ-BNN
Mã văn bản :  113/2008/QĐ-BNN
Người ký :  Bùi Bá Bổng
Trích yếu : 
Quyết định 113/2008/QĐ-BNN sửa đổi thuốc trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BNN và thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng kèm theo Quyết định 93/2008/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/11/2008