Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  28/2008/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  28/2008/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Huỳnh Thị Nhân
Trích yếu : 
Thông tư 28/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/11/2008