Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  51/2008/QĐ-BTTTT
Mã văn bản :  51/2008/QĐ-BTTTT
Người ký :  Trần Đức Lai
Trích yếu : 
Về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/11/2008