Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  2412/QĐ-BCT
Mã văn bản :  2412/QĐ-BCT
Người ký :  Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công thương ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/06/2016