Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Y tế
Số văn bản :  46/2014/QH13
Mã văn bản :  46/2014/QH13
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội
Trích yếu : 
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số 46/2014/QH13)

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/07/2014