Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Xây dựng 2014
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Xây dựng
Số văn bản :  50/2014/QH13
Mã văn bản :  50/2014/QH13
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội
Trích yếu : 
Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13)

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/07/2014