Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ngãi
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  31/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  31/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Quang Thích, Quyền Chủ tịch
Trích yếu :  Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/06/2014