Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ngãi
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  30/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  30/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Quang Thích, Quyền Chủ tịch
Trích yếu :  Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/06/2014