Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  240/TB-VPCP
Mã văn bản :  240/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Văn Tùng, PCN VPCP
Trích yếu :  Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  23/06/2014