Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2014.
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  33/KH-UBND
Mã văn bản :  33/KH-UBND
Người ký :  Trần Ngọc Thực
Trích yếu : 

Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 11/6/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2014.

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/06/2014