Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  1956/QĐ-TTg
Mã văn bản :  1956/QĐ-TTg
Người ký :  Nguyễn Thiện Nhân, Phó TTg
Trích yếu :  Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/11/2009