Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  VỀ DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG CHO BƯU CHÍNH VIỆT NAM
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  04/2007/QĐ-BTTTT
Mã văn bản :  04/2007/QĐ-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Thành Hưng
Trích yếu : 
Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  14/09/2007