Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  05/2016/TT-BCT
Mã văn bản :  05/2016/TT-BCT
Người ký :  Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 05/2016/TT-BCT ngày 6 tháng 6 năm 2016 của Bộ Công thương quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/06/2016