Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1956/BTTTT-CNTT
Mã văn bản :  1956/BTTTT-CNTT
Người ký :  Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng
Trích yếu : 
Công văn số 1956/BTTTT-CNTT ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/06/2016