Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về bản đồ địa chính
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  25/2014/TT-BTNMT
Mã văn bản :  25/2014/TT-BTNMT
Người ký :  Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/05/2014