Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành về Quy chế hoạt động của Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp.
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1302/QĐ-BNN-QLDN
Mã văn bản :  1302/QĐ-BNN-QLDN
Người ký :  Hà Công Tuấn
Trích yếu : 

Quyết định số 1302/QĐ-BNN-QLDN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về Quy chế hoạt động của Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp.

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/06/2014